• cpbj

Gwasanaeth cwsmer

Ein Gwasanaeth

1. Bydd eich ymholiad yn cael ei ateb cyn pen 24 awr

2. Gall staff profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n dda ateb eich cwestiwn cyfan yn rhugl.

3. Mae gan ein holl gynhyrchion warantau blwyddyn os dilynwch ein canllaw

4. Mae tîm arbenigol yn ein gwneud yn gefnogol iawn i ddatrys eich problem o brynu i gais

5. Prisiau cystadleuol yn seiliedig ar yr un ansawdd â ni fel cyflenwr ffatri

6. Mae gwarant yn samplu ansawdd yr un peth â'r swmp-gynhyrchu.

7. Agwedd gadarnhaol at gynhyrchion dylunio personol.

111